VšĮ VARNIŲ PSPC
Steigėjas: Telšių rajono savivaldybė
ADMINISTRACIJA
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ
ADMINISTRACIJA
ADMINISTRACIJA

Vyr. gydytojas Alfredas Maželis
    Eletroninis paštas:  alfredas.mazelis@varniupspc.lt
    Telefonas: 8-444-47435
    Faksas: 8-444-47513

Vyr. buhalteris Justinas Mendelis
  
  Eletroninis paštas:  justinas.mendelis@varniupspc.lt
     Telefonas/faksas: 8-444-47513

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės vedėjas Ignas Trumpis
    Elektroninis paštas: ignas.trumpis@varniupspc.lt
    Telefonas: 8-444-47681

Ūkio dalies vedėjas Aloyzas Jogminas
     Elektroninis paštas: aloyzas.jogminas@varniupspc.lt
     Telefonas: 8-444-47540
     Mob. telefonas: 8-682-51812

Vyr. slaugytoja adminitratorė Virginija Senkuvienė
     Elektroninis paštas: virginija.senkuviene@varniupspc.lt
     Telefonas: 8-444-47593