Būkite sveiki!

Būkite sveiki!

Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis

Darbuotojai

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vieno darbuotojo vidutinis darbo užmokestis eur.

2021 m.

2022 m.

2022 m.

2021 m.

2022 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Gydytojai

8

8

8

 

 

2325

 

2821

2204

 

 

Administracija

4

4

4

 

 

2867

 

2071

2411

 

 

Slaugytojai

24

24

23

 

 

1379

 

1440

1310

 

 

Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

6

7

6

 

 

978

 

980

1069

 

 

Kitas personalas

31

31

30

 

 

918

 

1025

978

 

 

Iš viso:

73

73

71

 

 

1360

 

1412

1312