Būkite sveiki!

Būkite sveiki!

Darbo skelbimas gydytojui

DARBO SKELBIMAS ŠEIMOS GYDYTOJUI
Vieta: Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras. VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras, Ligoninės g. 3, Varniai, Telšių rajonas.
Darbo aprašymas: Šeimos gydytojas dirba savarankiškai, bendradarbiaudamas su sveikatos priežiūros specialistais ir kitais specialistais, teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas visų amžiaus grupių pacientams. Gebėti dirbti palaikomo gydymo ir slaugos ligoninėje. Ligoninėje darbas numatomas pavadavimo metu.
Darbo užmokestis: Pastoviosios DU dalies dydžio suma prieš mokesčius nuo 4579 Eur. iki 5785 Eur.. Pavadavimo metu palaikomo gydymo ir slaugos ligoninėje mokamas priedas.
Papildomas socialinis paketas:
Padengsime kelionės išlaidas iš/į darbą,
Tarpininkausime padedant susirasti būstą Varniuose,
Kompensuojame  būsto nuomą iki 250 Eurų
Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T1-13 skiriama metinė pašalpa – 7000,00 Eur, trūkstamos specialybės gydytojui, dirbančiam nemažiau 1 etato krūviu, gydytojo poreikiams tenkinti, pirmus 3 metus (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti metu išmoka nemokama). Įstaigoje gydytojas įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 5 metus nuo darbo pradžios.
Maloniai kviečiame įsijungti į VšĮ Varnių PSPC kolektyvą. Įstaigoje gali būti priimti du šeimos gydytojai. Kviečiame gydytojų šeimą dirbti įstaigoje ir apsigyventi puikiame Varnių mieste.
Kontaktai dėl informacijos:
Tel.: +37061122138, el.p.: direktore@varniupspc.lt