Būkite sveiki!

Būkite sveiki!

Nemokamos paslaugos

Valstybės finansuojamos paslaugos

VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras vykdo nemokamą pirminę asmens  sveikatos priežiūrą, kurią reglamentuoja LR Vyriausybės nutarimai, Sveikatos apsaugos ministro įsakymai ir sutartys su teritorine ligonių kasa, kuriose numatomos paslaugos, už kurias apmokama iš PSDF biudžeto lėšų.

Įstaigoje teikiamos nemokamos pirminės  asmens sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos:

 • Pirminės ambulatorinės šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio-ginekologo, gydytojo chirurgo  paslaugos;
 • Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos;
 • Akušerės paslaugos;
 • Slaugytojo padėjėjo paslaugos;
 • Socialinio darbuotojo paslaugos;
 • Kineziterapeuto paslaugos;
 • Pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugos: gydytojo odontologo, gydytojo odontologo padėjėjo,burnos higienisto paslaugos;
 • Profilaktiniai gyventojų sveikatos patikrinimai (tame tarpe ligų prevencinės programos);
 • Būtinosios medicinos pagalbos teikimas ( apdraustiems neprirašytiems prie įstaigos, bei neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvoje);
 • Vaikų ir suaugusiųjų privalomas skiepijimas;
 • Pacientų slaugymas namuose;
 • Pacientų darbingumo medicininė ekspertizė bei laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;
 • Siuntimų į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas;
 • Išrašų iš medicininės dokumentacijos ir kitų medicininių pažymų pildymas.
 • Elektrokardiogramų užrašymas;
 • Laboratorinių tyrimai: numatyti šeimos gydytojo medicinos normoje ir sutartyje su teritorine ligonių kasa.

APDRAUSTIEJI PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMU TURI TEISĘ GAUTI PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO LĖŠOMIS APMOKAMAS MEDICINOS PASLAUGAS BE JOKIO PAPILDOMO MOKESČIO.

Valstybės lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir jų bazinės kainos

Vaikų medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančios įstaigos

Nemokamų medicininių paslaugų apimtis nustato Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintos galiojančios medicininės normos.

UAB “Žemaitijos Psichikos sveikatos centre”, esančiame Kalno g. 21A Telšiuose , tel.: 8 444 74313, pagal sutartį mūsų pacientams pirminio lygio psichikos pagalbą teikia gydytojai psichiatrai, psichologai, psichikos sveikatos slaugytojos bei socialiniai darbuotojai.


Visiems besikreipiantiems turintiems sveikatos draudimą mūsų šalies, ES ir kitų valstybių piliečiams teikiama būtinoji medicininė pagalba.

Įstaigos ne darbo metu nemokamą pirminę asmens  sveikatos priežiūrą, pagal sutartį, vykdo VšĮ Regioninės  Telšių  ligoninės  priėmimo – skubios pagalbos  skyrius.

Nemokamos programos pacientams

 • Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa: vaikams nuo pirmojo nuolatinio krūminio danties išdygimo iki 14 metų (kol nesuėjo 14 m.) sveiki nuolatiniai krūminiai dantys gali būti dengiami silantais.
 •  Glaukomos ankstyva diagnostika, atliekant akispūdžio matavimus pacientams virš 40 m. ne rečiau negu 1 kartą per metus.
 •  Suaugusių Cukrinio diabeto profilaktika, atliekant  gliukozės kiekio kraujyje tyrimą ne rečiau negu  1 kartą per 2 metus iki 65 m. amžiaus ir  1 kartą per metus virš 65 m. amžiaus.
 •  Sergančių Cukriniu diabetu kontrolės rodiklių stebėseną: tirti glikozilintą hemoglobiną ne daugiau kaip 4  tyrimus per kalendorinius metus.
 •  Neįgaliųjų sveikatos priežiūra, slaugos personalo procedūrų namuose,  slaugos paslaugų namuose (kai paslaugas teikia bendruomenės ar bendrosios praktikos slaugytoja ir pacientui yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis)
 •  Imunizacijos atlikimas pagal privalomų profilaktinių skiepų kalendorių, užtikrinant savalaikę vakcinaciją. Nuoroda į Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorius. 
 •  Miopijos prevencija ir savalaikės diagnostika , tiriant  regėjimo aštrumą ne rečiau negu 1-ą kartą per metus  vaikams nuo   3  metų   amžiaus.

Nemokamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos gyventojams prisirašiusiems prie VšĮ Varnių PSPC ir pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:

 • Asmens pasą, (tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą asmenims iki 16 metų amžiaus).
 • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.
 • Galiojantį sveikatos draudimo pažymėjimą.
 • Pensininko pažymėjimą.
 • Neįgalumo pažymėjimą.
 • Galiojantį darbo biržos pažymėjimą.