Būkite sveiki!

Būkite sveiki!

Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis

Darbuotojai

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vieno darbuotojo vidutinis darbo užmokestis eur.

2020 m.

2021 m.

2021 m.

2020 m.

2021 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I

II

III

IV

Gydytojai

8

8

8

8

8

2263

2325

2214

2439

2230

2417

Administracija

6

5

5

5

4

3077

2867

2527

3042

3084

2813

Slaugytojai

24

24

24

24

24

1349

1379

1347

1333

1367

1469

Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

6

7

7

6

6

1024

978

897

938

1173

905

Kitas personalas

32

31

30

30

31

875

918

938

932

874

928

Iš viso:

76

75

74

73

73

1335

1360

1341

1368

1361

1371