Būkite sveiki!

Būkite sveiki!

Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis

 

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vieno darbuotojo vidutinis darbo užmokestis eur.

2020 m.

 

2021 m.

2020 m.

2021 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

Gydytojai

8

8

2263

2214

 

 

 

Administracija

6

6

3077

2527

 

 

 

Slaugytojai

24

24

1349

1347

 

 

 

Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

6

6

1024

897

 

 

 

Kitas personalas

32

33

875

881

 

 

 

Iš viso:

76

77

1335

1306