Būkite sveiki!

Būkite sveiki!

Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis

Pavadinimas

Vidutinis darbuotojų skaičius

Vieno darbuotojo vidutinis darbo užmokestis eur.

2020 m.

2021 m.

2020 m.

2021 m.

I ketv.

II ketv.

III ketv.

IV ketv.

I

II

III

IV

Gydytojai

8

8

8

8

 

2263

2214

2439

2230

 

Administracija

6

5

5

5

 

3077

2527

3042

3084

 

Slaugytojai

24

24

24

24

 

1349

1347

1333

1367

 

Kitas personalas teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas

6

7

7

6

 

1024

897

938

1173

 

Kitas personalas

32

31

30

30

 

875

938

932

874

 

Iš viso:

76

75

74

73

 

1335

1341

1368

1361