Būkite sveiki!

Būkite sveiki!

Įstaigos vadovas

Nuo 2022 m. birželio 13 d. laikinai įstaigai vadovauja direktorė Laima Jurytė-Zakarauskienė.

Kontaktai: direktore@varniupspc.lt, +37061122138.